Thành tích & Giải thưởng

 11:50 SA @ Thứ Năm - 22 Tháng Mười Hai, 2011

- Công ty Xăng dầu Tây Ninh có hệ thống Cửa hàng trực thuộc trải khắp địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đến thời điểm hiện tại Công ty có 163 cửa hàng/điểm bán lẻ (gồm 116 CH trực thuộc Công ty và 47 điểm bán Thương nhân nhận quyền bán lẻ), chiếm tỷ trọng ước đạt 38% thị phầnsản lượng xăng dầu tiêu thụ trên địa bàn. 

Năm

Số lượng CHXD

Số lượng thương nhân NQTM

Thị phần sản lượng xăng dầu tiêu thụ trên địa bàn tỉnh (%)

2015

114

29

39

2016

110

39

38

2017

112

42

38

2018

112

41

39

2019

116

47

38

- Đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu; hệ thống cửa hàng của Petrolimex Tây Ninh hiện diện trên khắp địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng sử dụng hàng hoá, dịch vụ do Petrolimex trực tiếp cung cấp. Tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn - nơi hiệu quả kinh doanh thấp nhưng ý nghĩa chính trị- xã hội cao.

- Trải qua các năm từ 2015-2019, Công ty luôn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn giao hàng năm, cụ thể về chỉ tiêu sản lượng xăng dầu như sau: 

+ Năm 2015: 97.547 m3, đạt 101% kế hoạch năm

+ Năm 2016: 103.006 m3, đạt 100% kế hoạch năm

+ Năm 2017: 108.730 m3, đạt 100% kế hoạch năm

+ Năm 2018: 116.029 m3, đạt 102% kế hoạch năm

+ Năm 2019: 125.578m3, đạt 106% kế hoạch năm

Dù gặp nhiều khó khăn trong tình hình cạnh tranh chung của thị trường, nhưng công tác điều hành kinh doanh của Công ty trên địa bàn tỉnh luôn ổn định, đảm bảo đáp ứng nguồn hàng phục vụ cho nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và sử dụng dịch vụ của người dân tỉnh nhà. Đồng thời, qua đó đã phát huy được hiệu quả thiết thực, đảm bảo được thu nhập, ổn định đời sống của cán bộ công nhân viên công ty. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo luôn quan tâm và tăng cường sự đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và sự phát triển của Công ty.

Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm hỗ trợ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh, các sở, ban ngành cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Petrolimex Tây Ninh đã nỗ lực đoàn kết, phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Uy tín, thương hiệu, sản phẩm của Petrolimex tiếp tục được người tiêu dùng tin tưởng, lựa chọn. Thị phần của Công ty tiếp tục được giữ vững trong điều kiện cạnh tranh gay gắt, nhiều doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối cùng cạnh tranh cung ứng xăng dầu trên địa bàn.

Với những thành tích đã đạt được trong 45 năm qua, Công ty Xăng dầu Tây Ninh đã vinh dự được Cờ Thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp về thành tích Đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019;  nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khen thưởng thành tích đóng góp vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, bằng khen của Bộ Tài chính và UBND tỉnh về việc thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách, chấp hành chính sách pháp luật thuế. Có được những thành tích ngày hôm nay, các tập thể và cá nhân người lao động Công ty đã không ngừng nỗ lực cống hiến, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển chung của Công ty.