Tin tức - Sự kiện
  • Đoàn Thanh niên Petrolimex Tây Ninh đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2024

    04/04/2022 03:11' CH
    Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Petrolimex Tây Ninh nhiệm kỳ 2022 - 2024 đã đề ra.
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
31.250
31.870
30.650
31.260
29.630
30.220
26.350
26.870
25.550
26.060
24.400
24.880
Video
Loading...
Chúng tôi là PLX
Thông tin khuyến mại
Tin tập đoàn
  • Petrolimex điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 23.5.2022

    23/05/2022 03:07' CH
    Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 ngày 23 tháng 5 năm 2022 cho đến kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo của liên Bộ Công Thương – Tài Chính; được công khai tại website www.petrolimex.com.vn và các Công ty xăng dầu thành viên Petrolimex.