Cơ cấu tổ chức

 11:49 SA @ Thứ Năm - 22 Tháng Mười Hai, 2011

Trong suốt 45 năm hình thành và phát triển, Petrolimex Tây Ninh đã có sự thay đổi về mặt cơ cấu tổ chức lãnh đạo tất cả đều hướng tới chất lượng sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất cho khách hàng cụ thể như sau:

+ Ông Huỳnh Văn Luận (Hai Tam) – Chủ nhiệm Công ty (12/1975 - 12/1977)

+ Ông Trần Phong Nẫm – Giám đốc Công ty (1/1978 - 7/1996)

+ Ông Nguyễn Long Biên – Giám đốc Công ty (8/1996 - 6/2005)

+ Bà Phan Thị Kim Liên – Giám đốc Công ty (7/2005 - 8/2012)

+ Ông Huỳnh Văn Đền – Giám đốc Công ty (9/2012 - 3/2017)

+ Bà Đặng Thị Kim Chung – Giám đốc Công ty (4/2017 - đến nay)

Kể từ khi chính thức trở thành đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Petrolimex Tây Ninh đã tập trung xác định ngành nghề kinh doanh chủ lực là xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu, gas, hàng hóa và dịch vụ khác… phục vụ cho nền kinh tế quốc dân, đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc phòng và nhu cầu sản xuất, tiêu dùng, sử dụng dịch vụ của người dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Hiện tại Công ty đang có 115 cửa hàng trực thuộc và hơn 47 thương nhân nhượng quyền thương hiệu trú đóng trên 9 huyện thị thành phố Tây Ninh, chiếm khoảng 38% thị phầnsản lượng xăng dầu tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.